Red.es modifica as bases do Kit Dixital e amplía a axuda para o segmento III

No marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, a axenda España Dixital 2026 e o ​​Plan de Dixitalización das Pemes 2021-2025.

Esta modificación amplía o importe da bonificación para as empresas do segmento III (empresas de entre 0 e menos de 3 traballadores) e inclúe a categoría de Lugar de Traballo Seguro que incorpora hardware

13 de maio de 2024. Red.es -entidade adscrita ao Ministerio de Transformación Dixital e Función Pública a través da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial- vén de anunciar a modificación da Orde ETD/1498/2021, do 29 de decembro, pola que aproba as bases reguladoras para a concesión de axudas do programa Kit Dixital, para a dixitalización de medianas, pequenas, microempresas e autónomos, no marco da Axenda España Dixital 2026, o Plan de Dixitalización Pemes 2021-2025 e o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España, financiado pola Unión Europea a través dos fondos NextGeneration EU.

1.000 euros máis de axuda para o segmento de microempresas e autónomos

A modificación da orde básica do Programa Kit Dixital inclúe o incremento da contía das axudas para as empresas pertencentes ao segmento III, o integrado por empresas de entre 0 e menos de 3 traballadores. Na actualidade, a contía das axudas é de 2.000 euros e aumentará ata os 3.000 euros.

Este incremento das axudas terá carácter retroactivo, é dicir, poderá ser solicitado por aquelas empresas beneficiarias do segmento III que xa o solicitaran con anterioridade e aínda que xa consumisen o seu bono dixital, garantindo así os principios de igualdade de trato, non discriminación. e transparencia.

A solicitude de axuda coa nova contía poderá realizarse unha vez aberta o modelo de solicitude no mes de xuño. A partir dese momento, as empresas do segmento III poderán solicitar unha axuda de 3.000 euros. Se xa fuches beneficiario, e queres solicitar a prórroga de 1.000 euros, o trámite será moi sinxelo: só tes que introducir o teu expediente, seleccionar o botón habilitado para iso e asinar ese convenio. Neste caso, a concesión é automática.

Nova solución: lugar de traballo seguro

Con esta modificación da Orde Base actualízase tamén o Catálogo de Solucións de Dixitalización deste segmento III e créase a solución “Secure Workstation”, que inclúe un dispositivo hardware que debe integrarse no produto e unha licenza que cumpra os requisitos establecidos para a categoría

Esta categoría ten como obxectivo promover a automatización de tarefas, a xestión eficiente de datos e a comunicación fluída. O obxectivo é mellorar a produtividade e competitividade deste segmento nunha contorna segura.

A contía máxima subvencionable desta solución é de 1.000 euros, sendo subvencionables os novos ordenadores portátiles ou de sobremesa, que deberán cumprir uns requisitos mínimos en canto a almacenamento, procesador, memoria RAM, sistema operativo, entre outros requisitos que a Orde inclúe na súa totalidade e que tamén se pode consultar na páxina web www.acelerapyme.es.

Co obxectivo de seguir contribuíndo a que as microempresas e autónomos continúen co seu proceso de transformación dixital, aqueles que sexan beneficiarios por primeira vez das axudas deste segmento, contando xa cos 3.000 euros, e que queiran implantar o Lugar. solución de Traballo Seguro, deberán combinalo con outra solución adicional incluída no Catálogo.

Unha vez publicada a actualización das bases, os axentes dixitalizadores participantes poderán actualizar a súa oferta de solucións do Catálogo e poderán incorporarse por primeira vez os que non o fixesen.

A adhesión como axentes dixitalizadores estará aberta durante toda a duración do Programa.

Medianas empresas, novas beneficiarias do Programa

Nesta modificación tamén se inclúen as empresas medianas como novas beneficiarias das axudas Kit Dixital e establécense dous novos segmentos en función do número de empregados. Por unha banda, o segmento IV, que estará integrado por empresas de entre 50 e menos de 100 traballadores cuxa contía da axuda será de 25.000 euros e, por outra banda, o segmento V formado por empresas de entre 100 e menos de 100 traballadores. 250 empregados para os que a bonificación dixital será de 29.000 euros.

A solicitude de medianas empresas poderá realizarse unha vez publicada a correspondente convocatoria e, posteriormente, á apertura do formulario de solicitude. Espérase que sexa no último trimestre de 2024.

Programa de kit dixital

O programa Kit Dixital é unha iniciativa do Goberno de España e xestionada por Red.es –entidade adscrita ao Ministerio de Transformación Dixital e Servizo Público a través da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial– que ten como obxectivo promover a dixitalización do medio. e pequenas empresas, microempresas e autónomos, e contribúen a modernizar o tecido produtivo español.

Está dotado cun orzamento de 3.067 millóns de euros, financiado pola Unión Europea a través dos fondos NextGenerationEU, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, a axenda España Dixital 2026 e o ​​Plan de Dixitalización das Pemes 2021-2025 o obxectivo de dixitalizar as pemes e autónomos de todos os sectores produtivos en todo o territorio nacional.

Máis información: oaprural@dacoruna.gal