AS EMPRESAS DE MENOS DE 3 TRABALLADORES PODERÁN SOLICITAR A SÚA BONIFICACIÓN DIXITAL DE 3.000 EUROS A PARTIR DO 14 DE XUÑO

No marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, a axenda España Dixital e o Plan de Dixitalización das Pemes 2021-2025

  • día 14 de xuño, a partir das 11.00 horas , ábrese o formulario para que as microempresas e autónomos do segmento III do programa Kit Dixital, de entre 0 e menos de 3 traballadores, poidan solicitar a bonificación de 3.000 euros e os xa beneficiarios. do importe anterior, os 1.000 euros adicionais.
  • prazo estará aberto ata o 31 de outubro de 2025 .
  • Incorpórase unha nova categoría de solución para o segmento III, Safe Workplace, que inclúe un dispositivo portátil ou de escritorio con monitor.
  • Con esta modificación parcial da convocatoria, Red.es incrementa en 500 millóns de euros o orzamento destinado a este segmento, co que a convocatoria ascende a 1.000 millóns de euros.

12 de xuño de 2024 . Red.es -entidade adscrita ao Ministerio de Transformación Dixital e Función Pública a través da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial- publica unha resolución de modificación parcial da convocatoria de axudas destinadas á dixitalización do pequeno comercio de entre 0 e menos. de 3 traballadores (segmento III) que inclúe novidades relativas á convocatoria do mesmo segmento que se publicou o 12 de outubro de 2022. Estas modificacións non son de aplicación a comunidades de bens, sociedades civís profesionais, sociedades civís con actividade mercantil e explotacións agrarias de titularidade compartida. que pertencen ao segmento III.

Podes consultar a resolución parcial da terceira convocatoria no seguinte enlace .

Bonificacións de 3.000 euros para microempresas e autónomos

Esta modificación da convocatoria establece que o importe das bonificacións para este segmento de empresas será de 3.000 euros.

O formulario para solicitar esta nova cantidade estará aberto a partir do 14 de xuño ás 11.00 horas , a través da sede electrónica de Red.es ( https://sede.red.gob.es ). O prazo para presentar as solicitudes permanecerá aberto ata o 31 de outubro de 2025 ás 11.00 horas.

A modificación detalla os importes máximos das axudas para cada categoría de solucións de dixitalización, os prazos de consumo do bono, o modelo de declaración de conformidade, entre outros detalles da axuda. Así mesmo, esta resolución parcial da convocatoria incrementa en 500 millóns de euros o orzamento, que sumado ao orzamento inicial suma un total de 1.000 millóns de euros, cuxa finalidade é mellorar a competitividade e o nivel de madurez dixital das empresas neste sector. segmento.

Para solicitar axuda, as empresas deben rexistrarse primeiro na área privada de www.acelerapyme.es e realizar a proba de autodiagnóstico dixital, consultar a información dispoñible sobre solucións de dixitalización no catálogo e, finalmente, solicitar axuda na sede electrónica de Red.es ( https://sede.red.gob.es ).

Para aquelas empresas do segmento III que fosen beneficiarias das axudas do Programa de Kit Dixital Segmento III por importe de 2.000 euros, e que non estivesen extinguidas por renuncia ou calquera outra causa que a orixinou, poderán solicitar a 1.000 euros adicionais mediante declaración de conformidade a través do seu expediente na Sede Electrónica de Red.es.

Tanto se a entidade é nova solicitante como se xa é beneficiaria e quere solicitar os 1.000 euros adicionais, o prazo de consumo da bonificación será de seis meses desde a concesión .

A axuda ten carácter non competitivo e concederase directamente e por orde de chegada, unha vez realizadas as comprobacións do cumprimento dos requisitos esixidos na convocatoria.

Nova categoría de solución: Lugar de traballo seguro

As microempresas e autónomos poderán adquirir unha ou varias solucións de dixitalización entre as previstas no catálogo: páxina web e presenza en internet, xestión de redes sociais, comercio electrónico; xestión de clientes; servizos e ferramentas de oficina virtual, intelixencia empresarial e analítica, xestión de procesos, facturación electrónica, comunicacións seguras e ciberseguridade, presenza avanzada en Internet, Marketplace e a nova solución “Secure Workstation” A solución “Secure Workstation” inclúe un dispositivo hardware que debe ter integrado no produto e no prezo, unha licenza que cumpra os requisitos establecidos para a categoría do dispositivo.

Esta categoría ten como obxectivo promover a automatización de tarefas, a xestión eficiente de datos e a comunicación fluída. O obxectivo é mellorar a produtividade e competitividade deste segmento nunha contorna segura.

O importe máximo subvencionable desta solución é de 1.000 euros, con ordenadores portátiles ou de sobremesa subvencionables xunto con novos monitores, que deberán cumprir determinados requisitos establecidos na Orde Base.

Co obxectivo de seguir contribuíndo a que as microempresas e autónomos continúen co seu proceso de transformación dixital, as novas empresas beneficiarias que queiran formalizar Convenios para a Subministración de Solucións de Dixitalización na Categoría “Lugar de Traballo Seguro”, deberán ter formalizado e ter previamente validado un ou máis Acordos de calquera outro catálogo de solucións.

No caso da solución Secure Workplace, unha vez implantada, e transcorrido o prazo de 12 meses de prestación do servizo, o axente dixitalizador deberá comunicar á entidade beneficiaria o valor residual do equipamento. Este valor será como máximo do 15% do importe do valor do Convenio asinado. Se a empresa beneficiaria quere manter o equipamento, transcorridos 12 meses de servizo, deberá aboar esa cantidade.

Máis de 10.800 axentes dixitalizadores

Na actualidade, o catálogo de axentes dixitalizadores está formado por máis de 10.800 axentes dixitalizadores afiliados. O período de adhesión permanecerá aberto durante toda a duración do Programa, polo que o catálogo irase ampliando a medida que se resolvan as solicitudes.

Desde que se publicou a modificación das bases, os axentes dixitalizadores adheridos puideron actualizar a súa oferta de solucións no Catálogo e os que non o fosen poderán incorporarse por primeira vez, xa que a adhesión como axentes dixitalizadores estará aberta durante todo o período de duración do o Programa.

Os axentes dixitalizadores son os únicos autorizados para asinar “convenios de provisión de solucións de dixitalización” coas empresas beneficiarias das axudas do programa Kit Dixital e titulares do bono dixital, podendo colaborar no proceso de solicitude da axuda sendo tamén representantes voluntarios. así como nas accións de control que delas se deriven.

Así mesmo, serán eles os que presenten toda a documentación xustificativa e os que recibirán o pagamento do bono dixital asignado polo beneficiario, unha vez aceptada a súa xustificación.

Concedéronse máis de 388.000 subvencións

Ata a data, o programa Kit Dixital concedeu máis de 388.000 axudas do Programa en todas as convocatorias abertas e en todo o territorio nacional. Isto supón que máis de 1.600 millóns de euros do Plan de Recuperación chegaron ao pequeno comercio, microempresas e autónomos do país para implantar solucións básicas de dixitalización.

Programa de kit dixital

Trátase dun programa do Goberno de España, xestionado por Red.es, que ten como obxectivo a dixitalización de pemes e autónomos de todos os sectores produtivos en todo o territorio nacional.

Está dotado cun orzamento de 3.067 millóns de euros, financiados pola Unión Europea a través dos fondos NextGenerationEU , no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, a axenda España Dixital e o Plan de Dixitalización das Pemes 2021-2025.

Máis información: press@red.es