A AXUDA DE KIT CONSULTING PÓDESE SOLICITAR A PARTIR DO 18 DE XUÑO

No marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, a axenda España Dixital e o Plan de Dixitalización das Pemes 2021-2025

  • O día 18 de xuño ás 11.00 horas comezará o prazo de presentación de solicitudes a través da sede electrónica de Red.es ( https://sede.red.gob.es ) e estará aberto ata o 31 de decembro de 2024 ás 11.00 horas.
  • Próximamente publicarase a resolución pola que se convocan axudas para a contratación de servizos de asesoramento dixital dirixidas a pequenas e medianas empresas de entre 10 e menos de 250 traballadores .
  • O importe do bono de asesoramento dixital concedido ás pemes será de 12.000, 18.000 ou 24.000 euros segundo o tamaño da empresa.
  • A orde básica que regula o programa Kit Consulting publicouse o pasado 11 de maio no BOE e pódese consultar nesta ligazón .

11 de xuño de 2024. Red.es – entidade adscrita ao Ministerio de Transformación Dixital e Función Pública a través da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial publicará a convocatoria nos próximos días e estará dispoñible a través da páxina web www.acelerapyme. .es .

O programa Kit Consulting, que se enmarca no Plan de Transformación e Recuperación da Resiliencia, é un compromiso do cuarto pago deste Plan e conta cun orzamento de 300 millóns de euros financiados pola Unión Europea a través dos fondos NextGenerationEU .

Na convocatoria detallaranse os requisitos para solicitar as axudas, as obrigas contraídas polos beneficiarios, as contías máximas das axudas para cada categoría de solucións de asesoramento, a xustificación, pagamento e control da implantación das solucións, entre outros asuntos importantes.

A convocatoria conta cun orzamento inicial de 150 millóns de euros ampliables e ten como obxectivo ofrecer un servizo de asesoramento dixital para que as pemes poidan dar un paso máis na súa transformación dixital.

Bonificacións de 12.000, 18.000 e 24.000 euros por servizos de asesoramento

As axudas concrétanse nun Bono de Consultoría Dixital que deberán utilizar as pemes á hora de contratar un ou varios dos servizos de asesoramento que integran o Programa. Estes servizos de asesoramento permitirán ás pemes beneficiarias dispor dunha folla de ruta para avanzar na dixitalización do seu negocio e seguir avanzando na súa transformación dixital.

A convocatoria establece tres segmentos de empresas en función do seu tamaño e da contía das axudas para cada unha delas. Para o segmento de empresas de entre 10 e menos de 50 asalariados a bonificación será de 12.000 euros, para o de empresas de entre 50 e menos de 100 traballadores a contía será de 18.000 euros e para as empresas de entre 100 e menos de 250 traballadores. a axuda será de 24.000 euros.

As pemes beneficiarias deberán utilizar o bono de asesoramento dixital Kit Consulting para contratar un ou varios servizos de asesoramento a partir dun catálogo composto por 10 categorías de servizos en áreas clave da transformación dixital: servizo de asesoramento en IA, servizos de asesoramento de análise de datos (básico e avanzado), venda dixital. servizo de asesoramento, servizo de asesoramento en procesos empresariais ou procesos produtivos, servizo de asesoramento en estratexia e rendemento empresarial, servizo de asesoramento en ciberseguridade (básico, avanzado e de preparación para a certificación) e un servizo de asesoramento “360” en transformación dixital.

A contía máxima subvencionable por cada servizo é de 6.000 euros e establécese un mínimo de 100 horas de traballo por cada Acordo de Prestación de Servizos de Asesoramento formalizado. Cada servizo deberá cumprir as actividades que para cada un deles se determinen na convocatoria.

Será a partir do 18 de xuño ás 11:00 horas cando as pequenas e medianas empresas poderán solicitar a axuda de Kit Consulting a través da sede electrónica de Red.es ( https://sede.red.gob.es ) ou ben a través dun sistema automatizado. formulario ao que tamén se poderá acceder desde a plataforma Acelera Pyme ( https://www.acelerapyme.gob.es/ ). O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de decembro de 2024 ás 11:00 horas.

Red.es determinará o segmento ao que corresponde a solicitude tendo en conta os datos do número de traballadores existentes no Réxime Xeral da Seguridade Social e no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou mediante calquera outro medio vixente legalmente. Cóntase a plantilla media dos últimos 12 meses anteriores á data da solicitude .

A axuda é de carácter non competitivo e concederase directamente e por orde de chegada, unha vez realizadas as comprobacións do cumprimento dos requisitos esixidos na convocatoria.

Unha vez comprobado que a empresa cumpre os requisitos, concédese o bono de asesoramento dixital. O beneficiario poderá consultar o catálogo de servizos de asesoramento que ofrece o Programa e tamén o catálogo de Asesores Dixitais en www.acelerapyme.es . Debe seleccionar un ou varios asesores cos que desenvolver os servizos que mellor se adapten ás necesidades da súa empresa e asinar “contratos de prestación de servizos de asesoramento”.

Prazos de formalización de convenios, prestación do servizo e xustificación

A convocatoria establece que o prazo máximo para formalizar o primeiro Convenio para a Prestación de Servizos de Asesoramento será de 3 meses desde a publicación da concesión na Sede Electrónica de Red.es.

Para o segundo e posteriores convenios non é de aplicación este prazo, pero a data máxima de presentación de convenios rematará o 31 de maio de 2025 ás 23.59 horas.

Unha vez asinado e validado o convenio entre a peme beneficiaria e o asesor dixital, este dispón dun prazo de 3 meses para prestar o servizo desde a data de validación do convenio. Despois da prestación e unha vez emitida a factura, este será o momento no que finalice o servizo. E unha vez rematado, o Asesor Dixital deberá xustificar o traballo realizado, dispoñendo dun prazo máximo de 5 meses para facelo, que comeza a contar desde a validación do convenio.

A presentación da xustificación só poderá realizarse a través do formulario establecido na Sede Electrónica de Red.es e que, a partir do 22 de setembro de 2024, estará accesible a través da Plataforma Acelera Pyme. Neste formulario indicaranse os requisitos e probas que deben acreditarse.

Procesamento automatizado e soporte de IA para a xustificación

Kit Consulting contará cun innovador sistema de procesamento automatizado, con ferramentas de robotización e Intelixencia Artificial para reducir a carga burocrática, reducir o número de documentos a presentar e acurtar os prazos de concesión. Deste xeito, as pemes poderán solicitar axudas sen achegar documentación.

Kit Consulting tamén contempla a figura do “representante voluntario” que permite a calquera terceiro, sexa persoa física ou xurídica, debidamente autorizado, solicitar a subvención por conta da empresa, contribuíndo así a eliminar trámites para a peme. Neste caso, cada representante do voluntariado poderá presentar un máximo de 500 solicitudes ao día.

Red.es será quen verifique a xustificación da axuda. E neste proceso de verificación, a Entidade pon en marcha, por primeira vez, unha plataforma de Intelixencia Artificial que servirá de apoio no proceso de verificación das xustificacións dos servizos de asesoramento. Realizarase a través dun sistema de LLM para detectar plaxios, copias e comprobar a calidade dos documentos presentados.

Digital Advisors, os provedores de servizos

Os Asesores Dixitais serán os encargados de realizar o servizo de asesoramento elixido pola peme e orientalo nos seguintes pasos que debe dar no seu proceso de dixitalización. Durante toda a duración do programa, estará aberto o período de adhesión como Asesor Dixital. Para optar a estes requisitos, as empresas interesadas deberán ter facturado polo menos 100.000 euros no ano anterior ou ter uns ingresos medios superiores a este limiar nos últimos tres anos, entre outros requisitos que poden consultarse nas bases reguladoras do Programa, e nos Anuncio de Adhesión .

Próximamente, o catálogo de Asesores Dixitais estará dispoñible na web www.acelerapyme.es

Sobre Kit Consulting

Kit Consulting é un programa de axudas do Goberno, xestionado por Red.es, e que conta cun orzamento de 300 millóns de euros, financiado polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España a través dos fondos Next Generation EU . O obxectivo deste programa é que as pemes de entre 10 e menos de 250 empregados dean un paso máis no camiño da súa dixitalización a través de servizos de asesoramento.

As empresas interesadas poden acceder a toda a información na páxina web https://www.acelerapyme.es/kit-consulting , no teléfono 900 223 322 e no correo electrónico info@kitconsulting.es. Os Asesores Dixitais tamén contarán cun servizo de atención ao cliente de Digital Advisor no 900 903 595 e en infoasesordigital@acelerapyme.gob.es

press@red.es